maandag 2 februari 2009

Let us speak English now!

Op de Nederlandse universiteiten maakt het Nederlands snel plaats voor het Engels. Terwijl in Frankrijk slechts twee procent van alle masteropleidingen Engelstalig is, roepen wij in Nederland heel hard: Away with us! Ongeveer de helft van de in totaal 1170 masteropleidingen in Nederland is geheel of gedeeltelijk Engelstalig volgens de SKI-database 2007 van onderzoeksbureau Choice. Terwijl Nederlands, volgens de wet op het hoger onderwijs, verplicht is aan hogescholen en universiteiten. Koploper is de Universiteit Maastricht die vorig jaar zelfs de naam heeft veranderd in Maastricht University. Al stuitte dat ook op protest. Aan rector magnificus Gerard Mols vroeg ik wat het betekent dat het Nederlands aan de academie verdwijnt?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten